Privacyverklaring

Deze privacy verklaren van Loes! Lifestyle is van toepassing op gegevens van leden. Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van de persoonsgegevens. Loes! Lifestyle belooft hier zorgvuldig mee om te gaan, zoals verder beschreven in de verklaring.

Bedrijfsgegevens
Loes Lifestyle
Woeziksestraat 376
6604 CD
Info@loeslifestyle.nl
www.loeslifestyle.nl
KVK-nummer: 75460181
Btw-nummer: NL002385118B14

Persoonsgegevens die wij verwerken:
1. Voor- en achternaam
2. Adresgegevens
3. Telefoonnummer
4. E-mailadres

 1. Voor- en achternaam:

Doel: Deze gegevens worden gebruikt voor het adresseren van facturen en om persoonlijk contact te hebben met u als lid.

 1. Adresgegevens:

Doel: Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van informatie wanneer u die hebt aangevraagd.

 1. Telefoonnummer:

Deze gegeven wordt alleen gebruikt om u persoonlijk te contacteren met vragen of bevindingen over uw eigendommen. Uw telefoonnummer wordt niet gebruikt voor reclame en/of promotie van producten.

 1. E-mailadres:

Deze gegeven wordt gebruikt om u op de hoogte te brengen van belangrijke gang van zaken.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom wordt aangeraden om als ouder betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Loes via info@loeslifestyle.nl, dan wordt deze informatie zo snel mogelijk verwijderd.

Loes verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals godsdienst, ras, politieke voorkeur of gezondheid.

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien:

 1. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

– De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst

– De goede invulling van een publiekrechtelijke taak

– De behartiging van ons gerechtvaardigd belang

 1. U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Verstrekking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegeven worden niet aan derden verkocht. Wij stellen uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, of wanneer dit noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van uw bestelling
 • Het beantwoorden van uw vragen
 • Het verbeteren van onze website en/of diensten
 • Het afdwingen van de naleving van onze voorwaarden
 • Het incasseren van openstaande facturen

Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Loes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op website van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Er kan daarom niet gegarandeerd worden dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Er wordt aangeraden de privacyverklaring van websites van derden te lezen alvorens er gebruik van te maken.

Beveiliging

Loes! Lifestyle gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze leveranciers van software van IT-systemen zijn verplicht om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen. Wat wij hier specifiek voor doen:

 • De technische gegevens waarin uw gegevens verwerkt worden, worden zowel fysiek als technisch beveiligd.
 • De computer(s) zijn met een wachtwoord beveiligd en alleen toegankelijk voor Loes en/of medewerkers.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaart

Loes! Lifestyle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Dit om de doelen zoals hiervoor beschreven te realiseren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Uw personalia, adres, telefoonnummer en e-mailadres bewaren wij altijd. Zo kunnen wij zien of wij eerder met u contact hebben gehad en waarover/waarvoor. Zodra u van ons een factuur heeft ontvangen dienen wij uw gegevens per definitie de (belasting) wettelijke termijn van 7 jaar te bewaren.

DPIA

Loes! Lifestyle schat in dat zij geen DPIA, Data Protection Impact Assessment, hoeft uit te voeren omdat zij geen gegevens verwerkt met een hoog privacy risico. Gegevens met een hoog privacy risico zijn bijvoorbeeld geloofsovertuiging, gezondheid of uw politieke voorkeur.

Aanpassing van deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat onze privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij behouden ons ook het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. U kunt deze verklaring op de website raadplegen voor meer informatie.

Wat te doen bij klachten over de privacy naleving

Wanneer u klachten heeft over de privacy naleving van Loes! Lifestyle dan helpen wij u graag. U kunt via bovenstaande gegevens contact met ons opnemen. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem dan contact op met ons via bovenstaande gegevens.

Over deze privacyverklaring

Dit document is zo opgesteld, dat alles duidelijk en overzichtelijk is beschreven. Mocht u onverhoopt toch iets missen, een aanvulling en/of opmerking voor ons hebben. Stuurt u dit naar info@loeslifestyle.nl